Regelverket

I. Alminnelige bestemmelser

 1. Regelverket bestemmer regler for brukere og kjøpere av butikken som Selgeren fører.
 2. Regelverket er alltid tilgjengelig på butikkens side for å muliggjøre brukere å innhente, avspille og tilegne seg innholdet.

II. DEFINISJONER Begreper brukt i Regelverket, betyr:

 1. Selger - Marcin Uszak medsete i 66-400 Gorzow Wielkopolski ul. Marcinkowski 10h/8, dens skatt identifikasjonsnummer NIP er PL5992781700, som driver sin næringsvirksomhet i Butikken ved å selge varer eller tjenester.
 2. Butikk - er en samling av nettsider og informatiskeverktøy (nettsted) som forvaltes av Selgeren og muliggjø for brukere å inngå avtaler om salg eller avtaler om tjenesteytelse og er tilgjengelig på: www.no.mustang-shoes.eu
 3. Kjøperen - brukeren, som har inngått en avtale om salg eller tjenesteytelse i Butikken.
 4. Salgskontrakt - en kontrakt mellom selgeren og kjøperen inngått i butikken på prinsippene som følger av Regelverket, dens gjenstanden er å selge ting til kjøperen.
 5. Tjenestekontrakt - er en kontrakt mellom selger og kjøperen inngått i butikken på prinsippene som følger av Regelverket, dens gjenstanden er å yte en tjeneste eller tjenester av Selgeren til Kjøperen.
 6. Avtale - Avtalen omfatter avtalen om salg og avtalen om tjenesteytelse.
 7. Regelverket - er dette Regelverket. 8. Materialer - opplysninger på butikkens sider, blant annet navn, beskrivelser, bilder og grafiske illustrasjoner av varer, merking av produsenters varer.
 8. Bruker - Internett-brukeren, som nyter Butikken, kjøper eller har til hensikt å skaffe seg varer eller tjenester som presenteres av Selgeren ved hjelp av Butikken.
 9. Nyhetsbrev - er en tjeneste levert av Selgeren, som beror på overføring av opplysninger via elektronikk, inkludert handelsopplysninger, og som gjelder særlig Selgeren og sine produkter, bransjen av elektronisk salg, nyheter, promosjon og kommersielle tilbud.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. Selgeren muliggjør gjennom en nettbutikk på siden www.fi.mustang-shoes.eu  å kjøpe via internett. For å foreta et kjøp, må du velge produktet (modell, størrelse), sette det "i handlekurven", klikke på "bestiller og betaler," og fylle ut bestillingsskjemaet.
 2. Gjenstanden av butikkens virksomhet er å selge merkesko. Produkter som selges i butikken er tillatte for salg i Polen. For hvert produkt vises det produsenten av dette produkte og andre nødvendige opplysninger.
 3. Internett-butikk føres i rammen av næringsvirksomheten under Selgerens firma: MARCIN USZAK, ul. Karola Marcinkowskiego 10H lok. 8, 66-400 Gorzow Wielkopolski, MVA-nummer: PL5992781700, organisasjonsnummer: 080064236, skrevet i Sentral registeret og informasjon om økonomiske aktivitet (CEIDG).
 4. Dersom forsendelsen krever en COD-betaling, leverer vi produktet som ble bestilt til kl.13 på samme dag, etter kl. 13 sender vi på neste arbeidsdag etter mottak av bestillingen, ved overføring på bankkonto - på dagen vi mottar beløpet.
 5. Tidspunktet avtalen inngår er bekreftelsen som sendes fra butikken til Kunden.
 6. Avtaleinnholdet for salg blir lagret i et informatisk system i form av dette Regelverket på butikkens side og ved å oversende dens innholdet til Kunden.
 7. Tidspunktet av gjennomføring av salgavtalen som er ingått på denne måten av Internett-butikkencer dagen kunden mottar forsendelsen.
 8. Selgeren forplikter seg å levere til kunden et produkt uten mangler.
 9. Opplysninger om garantier står i garantidokumentet. Realisasjon av prosedyrer står i garantidokumentet.
 10. Kunden har mulighet til å kjenne seg med kodeks om god praksis av bedriftsledere. Kodeksen finnes det i lov fra 23 august 2007 om å motvirke urettferdig markedspraksis. Den nåværende lovens ordlyd er tilgjengelig på http://isap.sejm.gov.pl/
 11. Avtalen inngått mellom Selgeren og Kunden varer fra inngåelses dato til datoen den blir utført, det betyr mottak av produktet av kunden.
 12. Kunde-forbruker er på tidspunktet for avtaleinngåelsen forpliktet å betale for produktet som er avtalens gjenstand.
 13. Kunde-forbruker kan i tilfelle av en tvist med selger løse saken i minnelighet: a) å henvende seg til domstolen for forbrukeren b) mekling c) å henvende seg til den provinsielle inspektør av Handelsinspeksjon d) få bistand i løsning av tvisten fra Forbrukerens Federasjon via gratis telefon for forbrukere 800 007 707.
 14. Kunde-forbruker - person som kjøper ting som ikke er knyttet til sin næringsvirksomhet eller yrkesaktivitet.
 15. Kunde - person som kjøper i butikken, også den som kjøper i forbindelse med sin næringsvirksomhet eller yrkesvirksomhet eller Kunde-forbruker, som er beskrevet ovenfor.
 16. Butikken er åpen på arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 09: 00 og 17: 00.
 17. Brukeren kan kjøpe i Butikken med hjelp av et redskap som kommuniserer med Internett (datamaskin, telefon) med bruk av en nettleser.
 18. Det å benytte Selgerens navn, logo av butikken, materialer og andre enn materialer av Butikkens deler (inkludert grafiske elementer av Butikken og Butikkens komposisjon - den såkalte layout). Det er forbudt for Brukeren å foreta noen handlinger som har mål å gjengi Butikken, idet særlig på nettsider og web-domener knyttet til Brukeren.

IV. REGISTRERING I BUTIKKEN

 1. Hvis du ønsker å bli en fast kunde av vår nettbutikk kan du registere deg. Du vil unngå kjedelig skriving av dine kontaktopplysninger og opplysninger for levering mens du handler. Forutsetningen for riktig registrering er å fylle ut skjemaets felter som er merket som obligatorisk. De er: Navn, Sted og postnummer, adresse, e-post, telefonnummer, land og velge frakt- og betalingsform mens du bestiller.
 2. Brukere har mulighet til å: a. bruke Butikken, herunder inngå avtalene, uten behov for registrering, eller b. registrere seg i Butikken med bruk av dataer tilgjengelig for Brukeren (brukernavn og passord) fra Butikkens konto eller Allegro-konto.
 3. .Inngåelse av avtalen uten forutgående registrering i Butikken er mulig, under følgende vilkår: a. riktig utfylling av et elektronisk online skjema som er tilgjengelig på Butikkens nettside ved å oppgi nødvendige data, b. godtak av Regelverket.
 4. Ved registrering i Butikken blir brukerens konto opprettet og den utgjør en samling av ressurser, som samler opplysninger om Brukeren og hans aktivitet i Butikken i forbindelse med inngåtte avtaler. I rammen av sin konto har Brukeren bl.a. tilgang til historien om sine bestillinger i Butikken.

V. BESTILLING I BUTIKKEN - AVTALEINNGÅELSE

 1. Før bestillingen, plasserer Brukeren det utvalgte produktet eller tjenesten, som han har til hensikt å kjøpe i en virtuell handlekurv. En virtuell handlekurv er et verktøy som muliggjør for Brukeren aggregering av utvalgte varer / tjenester før kjøpet, konvertering av verdien av varer / tjenester som er samlet i kurven og konvertering av leveringskostnader. Mens Brukeren velger et produkt / en tjeneste kan han fritt administrere med innholdet av handlekurven ved å legge i handlekurven neste varer / tjenester eller fjerne dem fra kurven.
 2. Den grunnleggende forutsetning for realisering av kjøpet er riktig utfylling av bestillingsskjemaet som Butikken gjør tilgjengelig.
 3. Den angitte av Brukeren e-post adresse og telefon kan brukes til å gjennomføre bestillinger.
 4. Hvis Selgeren ikke kan yte tjenesten på grunn av at produktet er ikke tilgjengelig, varsler han Kunden senest innen 30 dager etter avtaleinngåelse. Kunden vil treffe en avgjørelse når det gjelder bestillingen. Kunden kan peke på ekstra tid til å gjennomføre bestillingen.
 5. I tilfelle av feil fylt skjemaer skal Butikken, sålenge det er mulig og hvis Butikken har korrekte kontaktdata, varsle Kungen om feil utfylling av skjemaet og manglende mulighet til å utføre bestillingen.
 6. De kjøpte produktene leveres til adressen som står i bestillingsskjemaet.
 7. Kunden har rett til å velge leveringsmåte, i henhold til bestillingsskjemaet.
 8. Fraktkostnader bæres av kjøper. I visse tilfeller, hvis nettbutikk tillater dette, kan gebyr for levering av bestilte varer overføres på butikken. Hver gang er denne informasjonen tilgjengelig ved bestilling og bekreftes etter Kunden har lagd bestillingen.

VI. KANSELLERING AV BESTILLINGEN

 1. Bestillingen kan kanselleres via telefon eller e-post ved å oppgi bestillingens ID-nummer. Kansellering er effektiv på tidspunktet den ble gjort.

VII. BETALINGS- OG LEVERINGVILKÅR

 1. Prisene i nettbutikken er brutto priser (inkludert mva), og er uttrykt i NOK, avhengig av kundens valg. Prisene er basert på gjeldende nasjonal valutakursen på den aktuelle dagen.
 2. Produkter sendes via transportøren valgt av Kunden. Priser og tilgjengelige transportører vises det på Butikkens undersidei delen betaling og levering.
 3. Kunden velger ved bestilling måte å betale for det bestilte produktet. Betaling for varer skal skje, hvis det er mulig, umiddelbart etter bestillingen ved bankoverføring eller ved mottak, hvis Kunden velger COD-betaling.
 4. Leveringstiden er tiden etter som pakken vil treffe hendene til Kunden. Dette fristet består av realiseringstiden og tiden transportøren trenger å levere pakken til adressen du nevnte. Forventet leveringstid er 1 til 2 virkedager.

VIII. NYHETSBREV

 1. Hver bruker som registrerer i vår butikk som Kunde eller Abonnent går til vår bruker-database. Butikken kan sende uanmeldte meldinger til personer dens personlige opplysninger den har og som samtykket i å motta nyhetsbrev. Vi vil ikke sende e-poster til folk som ikke befinner seg i vår database - vi bruker ikke den såkalte spam. Hvis du mottok en e-post med informasjon om nye produkter eller tilbud betyr det at du er i vår database og du aksepterer å motta den. Hvis du ikke ønsker å motta slike meldinger i fremtiden - bare gi oss beskjed ved å gi LOGIN, STATUS (kunde, abonnent) og, hvis det ermulig, omtrentlig dato for registrering.

IX. PERSONLIGE DATA

 1. Butikken begrenser bruk og innsamling av kundeopplysninger til nødvendig minimum som kreves for salg av produktet, som inkluderer bl. a. e-postadresser, personlige adresse. Disse opplysningene deles ikke med tredjeparter og brukes for realisasjon av bestillinger og å varsle kunder om våre nye produkter. Dine dataer vil bli behandlet av oss i samsvar med prinsipper fastsatt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om Beskyttelse av personopplysninger (GDPR) bare for utførelse av bestillint, og vil ikke deles med utenforstående parter. Hver av dere har mulighet til å endre dem og retten til å avslutte deres behandling ,som må meldes skriftlig.

X. GARANTIER OG REKLAMASJONER

 1. Garantien på et solgt forbrukerprodukt utelukker ikke, begrenser ikke eller opphever ikke rettighetene til kjøperen som følger av garantien.
 2. Det som tilbys i nettbutikken er omfattes av 24 måneders produsentgaranti.
 3. Hvis produktet du mottok har tekniske feil, ble blitt skadet under frakt eller stemmer ikke med bestillingen, har kunden-forbrukeren rett til å sende inn en klage eller bruke garantien.
 4. Hvis det er mulig legg til ditt produkt bestillingens ID-nummer for å identifisere kunden-forbrukeren.
 5. Produktet som reklameres, sammen med kontaktadresse og telefonnummer, og hvis det er mulig med beskrivelse av feilen, skal sendes til: H2Water GmbH& Co. KG (Marcin Uszak) , Goethestr. 11A 15234 Frankfurt Oder, Tysklad.
 6. Klagen vil bli bearbeidet og sendt tilbake innen 14 dager, og kunden skal varsles om hvordan det skal håndteres.
 7. Kunden har rett til å kreve å bringe varen til tilstanden i samsvar med avtalen gjennom en gratis reparasjon, erstatning, prisavslag eller til å trekke seg fra avtalen.
 8. Selgeren i tilfelle av manglende evne til å møte kunden-forbrukerens krav, melder hver gang om årsaken og om foreslåtte løsninger av saken.

XI. RETUR - tilbaketrekning fra kontrakten

 1. Kunde-forbrukeren har rett til å trekke seg fra kontrakten uten å oppgi grunn innen 14 dager etter mottak uten kostnader, med unntak av de som er angitt nedenfor.
 2. Kostnader som skal dekkes av kunden-forbrukeren, som ble beskrevett i pkt 1 ovenfor, er: a) hvis Kunden -forbrukeren har ikke valgt kunde en billigere leveringsform presentert på butikkens side, returneres til kunden-forbrukeren tilsvarende verdi av den billigste leveringsform. b) kostnadene av en direkt retur av varen til butikken, skal kunden bære. c) erstatningsansvar når det gjelder verdiredukdjon av varene til selgeren
 3. For å beholde fristen er det nok å sende en erklæring før den utløper, til e-postadresse: admin@buty-mustang.pl eller per post til adressen til butikken. En eksemplarisk erklæring kan lastes ned her: Erklæring om tilbaketrekking fra avtalen.
 4. Denne avtale anses som ugyldig, og det som partene hadde ytet til hverandre returneres i uendret tilstand.
 5. Returen bør skje umiddelbart, senest innen 14 dager fra datoen av tilbaketrekking fra avtalen til adresse av butikken.
 6. Sammen med det returnerte produktet bes det om å sende et utskrift av erklæringen om tilbaketrekking fra avtalen og kontoen på den butikken skal overføre penger.
 7. Selgeren har rett til å hemme retur av ytelse for kunde-forbrukeren, til han får produktet tilbake eller bekreftelse av utsendelse.
 8. Selgeren bekrefter for klient-forbruker at han har mottatt en tilbaketrekning fra avtalen.

XII. UTSKIFTING

 1. Alle produkter som er kjøpt hos oss kan utveksles. Hvis du ikke liker varen kan du returnere den eller bytte for det samme i en annen størrelse eller en annen, ved å sende den til oss. Vennligst se om din ønskede størrelse er tilgjengelig i øyeblikket. Hvis det ikke er tilgjengelig, vil vi prøve å bytte den så snart som mulig. Hvis det ikke er mulig (f.eks. på grunn av mangel av varene) vil vi tilby andre tilgjengelige varer eller refundere pengene.
 2. Dersom prisen på det nye produktet er høyere enn prisen på retur, vil vi be deg om betaling av forskjellen.
 3. Dersom prisen på det nye produktet vil være lavere enn prisen på det returnerte, vil vi refundere forskjellen.
 4. Eventuelle ytterlige opplysninger i dette omfanget bestemmes mellom Selgeren og Kunden.

XIII. TEKNISKE pauser

 1. Selgeren er ikke ansvarlig for umulighet for å bruke Butikken på grunn av force majeure.
 2. Selgeren forbeholder seg rett til avbrudd i tilgangen til Butikken på grunn av teknisk service, vedlikeholdsarbeider eller arbeider med å forbedre funksjonaliteten til Butikken. Samtidig forplikter seg Selgeren til å gjøre alt for at avbrudd skjer om natten og varer så kort som mulig.

XIV. SLUTTBESTEMMELSER

 1. I saker som ikke er regulert i dette Regelverket, anvendes det bestemmelsene i polsk lov og særlig lov fra 23. april 1964. Sivil Kodeks (Dz. U. No. 64 pos.16 med endringer, lov fra 30. mai 2014. om forbrukerrettigheter (Dz. U. 2014 pos. 827)
 2. Bestemmelsene av dette Regelverket har ikke som mål å utelukke eller begrense noen eventuelle rettigheter til kunden som er samtidig en forbruker i henhold til lov fra 23. april 1964 - Sivil Kodeks (.. Dz U. No. 16, pos 93, med endringer.), som han fortjener etter de obligatoriske bestemmelsene i lov. I tilfelle av uoverenstemmelse av bestemmelsene i dette Regelverket med de ovenstående bestemmelsene, har disse bestemmelsene prioritet.
 3. Med hensyn til avtaler med kunder som er foretakseiere og har sete utenfor genser av Republikk Polen, i saker som ikke er regulert i dette Regelverket har bare de relevante lovene anvendelse som gjelder på polsk territorium, særlig de som er nevnt i lov 1.
 4. Med hensyn til avtaler med kunder som er forbrukere med vanlig bosted utenfor Republikken Polen, i saker som ikke er regulert i dette Regelverket vil bare bruke de aktuelle lover som gjelder på territoriet til den Polske Republikken. Anvendelse av relevante lover som gjelder på territoriet til den Polske Republikken, fratar ikke fra forbrukeren sin vern som han fikk på grunn av lover, som gjelder på territoriet til landet der forbrukeren har sitt vanlig bosted.
 5. Dersom ugyldighet gjelder bare for en del av rettslig handling, forblir handlingen i kraft for andre deler, med mindre omstendighetene tilsier at uten bestemmelsene berørt av ugyldigheten, ville handlingen ikke ha funnet sted.
 6. Regelverkets innhold kan endres forutgående beskjed til Brukere om omfanget av forventede endringer senest 14 dager før de trer i kraft.
 7. Bestillinger som realiseres når den forrige versjonen av Regelverket gjelder, skal gjennomføres i samsvar med dens bestemmelser.
 8. Hvis Brukeren ikke samtykker til endringer i Regelverket kan han slette kontoen sin.
 9. Kontakt med Selgeren er mulig under e-post: admin@buty-mustang.pl eller på telefon: 95 735 89 37, og skriftlig: Marcin Uszak, ul. Karola Marcinkowskiego 10H / 8 66-400 Gorzów Wielkopolski
 10. Alle materialer som finnes på www.fi.mustang-shoes.eu  og adresse til Butikken er lovlig beskyttet og er gjenstanden til opphavsrett.
 11. Regelverket tret i kraft 25. mai 2018.
Opp
Sklep internetowy Shoper.pl | Supported by CleverCode
Vis full versjon av siden
Sklep internetowy Shoper.pl