Garantier og reklamasjoner

GARANTIER OG REKLAMASJONER

1. Garantien på et solgt forbrukerprodukt utelukker ikke, begrenser ikke eller opphever ikke rettighetene til kjøperen som følger av garantien.

2. Det som tilbys i nettbutikken er omfattes av 24 måneders produsentgaranti.

3. Hvis produktet du mottok har tekniske feil, ble blitt skadet under frakt eller stemmer ikke med bestillingen, har kunden-forbrukeren rett til å sende inn en klage eller bruke garantien.

4. Hvis det er mulig legg til ditt produkt bestillingens ID-nummer for å identifisere kunden-forbrukeren.

5. Produktet som reklameres, sammen med kontaktadresse og telefonnummer, og hvis det er mulig med beskrivelse av feilen, skal sendes til: H2Water GmbH& Co. KG (Marcin Uszak) , Goethestr. 11A 15234 Frankfurt Oder, Tyskland.

6. Klagen vil bli bearbeidet og sendt tilbake innen 14 dager, og kunden skal varsles om hvordan det skal håndteres.

7. Kunden har rett til å kreve å bringe varen til tilstanden i samsvar med avtalen gjennom en gratis reparasjon, erstatning, prisavslag eller til å trekke seg fra avtalen.

8. Selgeren i tilfelle av manglende evne til å møte kunden-forbrukerens krav, melder hver gang om årsaken og om foreslåtte løsninger av saken.

 

RETUR - tilbaketrekning fra kontrakten

1. Kunde-forbrukeren har rett til å trekke seg fra kontrakten uten å oppgi grunn innen 14 dager etter mottak uten kostnader, med unntak av de som er angitt nedenfor.

2. Kostnader som skal dekkes av kunden-forbrukeren, som ble beskrevett i pkt 1 ovenfor, er: a) hvis Kunden -forbrukeren har ikke valgt kunde en billigere leveringsform presentert på butikkens side, returneres til kunden-forbrukeren tilsvarende verdi av den billigste leveringsform. b) kostnadene av en direkt retur av varen til butikken, skal kunden bære. c) erstatningsansvar når det gjelder verdiredukdjon av varene til selgeren

3. For å beholde fristen er det nok å sende en erklæring før den utløper, til e-postadresse: admin@buty-mustang.pl eller per post til adressen til butikken. En eksemplarisk erklæring kan lastes ned her: Erklæring om tilbaketrekking fra avtalen.

4. Denne avtale anses som ugyldig, og det som partene hadde ytet til hverandre returneres i uendret tilstand.

5. Returen bør skje umiddelbart, senest innen 14 dager fra datoen av tilbaketrekking fra avtalen til adresse av butikken.

6. Sammen med det returnerte produktet bes det om å sende et utskrift av erklæringen om tilbaketrekking fra avtalen og kontoen på den butikken skal overføre penger.

7. Selgeren har rett til å hemme retur av ytelse for kunde-forbrukeren, til han får produktet tilbake eller bekreftelse av utsendelse.

8. Selgeren bekrefter for klient-forbruker at han har mottatt en tilbaketrekning fra avtalen.

 

Opp
Sklep internetowy Shoper.pl | Supported by CleverCode
Vis full versjon av siden
Sklep internetowy Shoper.pl